تماس با ما

ارتباط با کارشناسان

اطلاعات شخصیضروری

تهران – خیابان دکتر فاطمی – خیابان هشت بهشت – پلاک 25 – واحد 8

کد پستی : 1413883939

شماره تماس : 4403 2842 (21) 98+

فکس : 4961 8880 (21) 98+

info@arkamed.ir